ΟΠΤΩ

Μελέτη και κατασκευή εκθεσειακού περιπτέρου της εταιρείας Οπτώ στην έκθεση MEC 2012